• ANBI
  Stichting Musical Den Bosch 800 is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar.
 • Contactgegevens
  Correspondentieadres:
  Stichting Musical Den Bosch 800
  Socrateslaan 33
  5216 CS ‘s-Hertogenbosch
  Bank: NL15RABO 0121 9144 29
  KvK: 41082274
  BTW nummer: NL816694655B01
  ANBI RSIN: 816694655
  musicaldenbosch800.nl
 • Stichting Musical Den Bosch 800
  Stichting MDB800 is opgericht in 1985 ter gelegenheid van de viering van het 800-jarig bestaan van ’s-Hertogenbosch en produceerde in dat jaar Musical ‘Boschjemijne’. In de periode 1985-2017 werden zeven grootschalige amateur culturele theatermuziekproducties met in totaliteit circa 950 medewerkers, ruim 100 uitvoeringen en 75.000 bezoekers gemaakt. Alle producties zijn gerealiseerd in coproductie met Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch.
 • Bestuurssamenstelling
  van Rixtel, voorzitter
  F. Bekker, secretaris
  H. Vingerhoets, penningmeester
  W. Dekker, lid
 • Doelstelling stichting Musical Den Bosch 800
  1- Instandhouding en ontwikkeling van amateurpodiumkunsten door scheppen van materiele en organisatorische voorwaarden voor de projectmatige productie van theatermuziekproducties.
  2- Amateurs binnen alle theaterdisciplines in de gelegenheid stellen in een professionele omgeving (creatief en productioneel) deel te nemen en zich te ontwikkelen.
  3- Bijdragen aan het tot stand komen van nieuw theatermuziek repertoire door het verlenen van schrijf- en compositieopdrachten.
 • Beleidsplan
  De stichting initieert en organiseert de productie van amateurpodiumkunsten in het genre theatermuziek.
  De stichting draagt zorg voor de financiële middelen en een professioneel kader (artistiek- en productioneel). Uitgangspunt is dat er zo beperkt mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande muziek en teksten waardoor sprake is van schrijf-/compositieopdrachten aan auteurs en componisten zodat er steeds een oorspronkelijke en unieke artistieke productie ontstaat. Theatermuziekproducties die onder verantwoordelijkheid van de stichting tot stand komen worden gekenmerkt door een grootschalig karakter en een laagdrempelige toegankelijkheid. Dit komt tot uiting door het aantal medewerkers en een omvangrijke publieksparticipatie. Professioneel kader (schrijver script, regisseur, componist, choreograaf) ontvangt een markconform honorarium. Bij de stichting zijn geen medewerkers in dienst. Bestuursleden ontvangen geen beloning.
 • Uitgeoefende activiteiten
  1985: Musical Boschjemijne, thema 800 jaar bestaan van de stad ’s-Hertogenbosch
  130 amateurs,16 voorstellingen, ruim 10.000 bezoekers
  1987: Musical De Never Nooit Nie, thema vermeend bestuurlijk en financieel verval van de stad.
  160 amateurs, 18 voorstellingen, 12.000 bezoekers
  1991: Musical Diezeversa, thema boven en onderwereld (Dieze)
  125 amateurs,18 voorstellingen 13.000 bezoekers
  1994: Musical De Tommies, thema 50 jaar bevrijding van de stad ‘s-Hertogenbosch.
  140 amateurs, 17 voorstellingen, 12.000 bezoekers
  2005: Musical Bevrijdingskind, thema 60 jaar bevrijding van de stad.
  130 amateurs, 16 voorstellingen, 12.000 bezoekers
  2009: Musical ‘VogelVRIJ’, thema vrijheid, 65 jaar bevrijding stad.
  120 amateurs, 14 voorstellingen 10.500 bezoekers
  2017: CASINO DE MUSICAL -van opera tot Oeteldonk-, thema historie en toekomst Theater aan de Parade (geplande sloop/nieuwbouw) 150 amateurs, 10 voorstellingen, 4.500 bezoekers
 • Financiële verantwoording
  Uit ervaring is gebleken dat de producties niet kunnen worden gerealiseerd – vooral gelet op de gewenste toegankelijkheid voor een zo groot mogelijk publiek – indien er geen gelden door derden ter beschikking worden gesteld. De kosten kunnen voor circa 70% worden gedekt uit eigen inkomsten (recettes). Voor circa 30% is de stichting bij het realiseren van de plannen afhankelijk van subsidiënten en donateurs. De stichting benadert hiervoor grotere en kleinere fondsen en het bedrijfsleven.
 • Download HIER de balans en de staat van baten en lasten over 2018
  Download HIER de balans en de staat van baten en lasten over 2017
  Download HIER de balans en de staat van baten en lasten over 2016
  Download HIER de balans en de staat van baten en lasten over 2015
  Download HIER de balans en de staat van baten en lasten over 2014
  Download HIER de balans en de staat van baten en lasten over 2013
  Download HIER de balans en de staat van baten en lasten over 2012