Stichting Musical Den Bosch 800 (MDB800)

De stichting is opgericht in 1985 ter gelegenheid van de viering van het 800-jarig bestaan van ’s-Hertogenosch en produceerde in dat jaar Musical ‘Boschjemijne’. In de periode 1985-2009 werden zes grootschalige amateurculturele theatermuziekproducties met in totaliteit circa 800 medewerkers, 99 uitvoeringen en 70.000 bezoekers gemaakt. Alle producties zijn gerealiseerd in coproductie met Theater aan de Parade.
Doelstelling stichting Musical Den Bosch 800 (anno 1985)
Op basis van ideële uitgangspunten scheppen van materiële en organisatorische randvoorwaarden voor de projectmatige realisatie van grootschalige gemonteerde theatermuziek producties waarbij amateurs in alle theaterdisciplines in een professionele omgeving (creatief en productioneel) in de gelegenheid worden gesteld deel te nemen en zich te ontwikkelen.
Uitgangspunt is dat er geen gebruik wordt gemaakt van bestaande muziek en teksten waardoor sprake is van schrijf/compositie opdrachten aan auteurs en componisten zodat er steeds een oorspronkelijke en unieke artistieke productie ontstaat.

– 1985: Musical Boschjemijne t.g.v. 800 jaar bestaan van de stad ’s-Hertogenbosch
130 amateurs,16 voorstellingen, ruim 10.000 bezoekers.
– 1987: Musical De Never Nooit Nie, thema vermeend bestuurlijk en financieel verval van de stad.
160 amateurs, 18 voorstellingen, 12.000 bezoekers.
– 1991: Musical Diezeversa, thema boven en onderwereld (Dieze)
125 amateurs,18 voorstellingen 13.000 bezoekers.
– 1994: Musical De Tommies, thema 50 jaar bevrijding van de stad.
140 amateurs, 17 voorstellingen, 12.000 bezoekers.
– 2005: Musical Bevrijdingskind, thema 60 jaar bevrijding van de stad.
130 amateurs, 16 voorstellingen, 12.000 bezoekers.
– 2009: Musical ‘Vogelvrij’, thema vrijheid (65 jaar bevrijding stad).
120 amateurs, 14 voorstellingen 10.500 bezoekers